Хамгийн
түрүүнд мэд

Bloombergtv.mn Хамтран ажиллах

Албан ёсны эрх бүхий контент, бүтээл

Блумберг ТВ Монголиа телевиз нь олон улсын контент бүтээгч мэргэжлийн продашкнуудтай гэрээгээр хамтран ажилладаг бөгөөд контент худалдан авах гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуу бүтээлүүдээ нийтэлдэг.

  • Ancient top 10 -Түүхийн шилдэг 10
  • Modern Marvels - Технологийн гайхамшиг
  • Mankind, The history of us - Хүн төрөлхтний түүх
  • Dream the Future- Инновац 2050
  • History of the world in 2 hours -Дэлхийн түүхийг 2 цагт
  • Project impossible - Боломжгүйг өөрчлөх төсөл
  • Million Dollar Genius - Сая долларын суутнууд
  • Cars that Made America – Америкийг бүтээсэн автомашинууд
  • 101 series – 101 цуврал